panorama foto omgeving poldermolen De Eendracht

 

logo HBService

 

Poldermolen De Eendracht

Poldermolen De Eendracht te Sebaldeburen is 1 van de 7 poldermolens in het mooie Westerkwartier. Het bijzondere van deze molen is dat zij 2 schroeven heeft waarmee het water uit de polder in de boezem gepompt kan worden. In de provincie Groningen zijn totaal 4 van dergelijke molens.

De molen is als reserve bemalingswerktuig nog volledig operationeel voor het waterschap Noorderzijlvest. In natte tijden wordt geprobeerd zoveel mogelijk op windkracht te malen.

De molen leent zich goed voor educatieve doeleinden. Jaarlijks komen 1 of meer schoolklassen de molen bezoeken voor een themales over de waterhuishouding in hun woonomgeving.

Geregeld komen inwoners van het Westerkwartier langs met familieleden uit overzeese gebieden om hen een werkende molen te laten zien. Ook andere buitenlanders (en eigen inwoners) zijn onder de indruk van de bouwwijze en werking van de molen.

Openingstijden zijn hier te vinden, maar op afspraak zijn andere tijden ook mogelijk.

In januari 2012 werd er met 2 vijzels gemalen met een dramatische afloop... Dit is hier te zien.

Gelukkig kon de schade snel hersteld worden wat te zien is in dit filmpje

Een kort filmpje van de hydraulische aandrijving is hier te zien. Ook RTV-Noord maakte er een verslag van.

Een korte historische beschrijving van de molen is op de volgende pagina's te lezen.