panorama foto omgeving poldermolen De Eendracht

 

logo HBService

 

poldermolen De Eendracht gezien vanuit het zuidenKorte historische beschrijving

poldermolen De Eendracht

 anno 1887

                        

Ds. Nicolaus Westendorp

De poldermolen "De Eendracht" is gebouwd in 1887 en staat op de fundamenten van een, in dat jaar door blikseminslag afgebrande mo­len. Deze molen dateerde van 1801, het jaar waarin de Sebaldebuurster Molenpolder werd opgericht. De oprichting van de polder ge­schied­de onder leiding van ds. Nicolaus Wes­tendorp, destijds Hervormd pre­dikant te Se­baldeburen. Door zijn toedoen werd in 1807 de huidige Hervormde kerk in Sebaldeburen in gebruik genomen.

De molen heeft 2 vijzels of schroeven waar­mee het overtollige water uit de sloten in het kanaal kan worden gepompt. Beide schroeven kunnen door windkracht worden aangedreven, terwijl de ijzeren schroef ook door een hydro-elektrische aandrijving in werking kan worden gesteld.

 

Nieuw gemaal

Door de bouw van een nieuw gemaal in 1990 aan de Woldweg, ter hoogte van 'De Oude Gaarkeu­ken', heeft de molen nu de functie van reserve bemalingswerktuig. Bij storingen aan het nieuwe gemaal en bij veel nee­rslag kan de molen worden ingezet om het overtollige water weer weg te werken. Tot 1895 heeft de molen één schr­oef gehad. In 1926 heeft men de tweede schroef voorzien van elek­trische aandrijving om bij wind­stilte en veel neerslag toch de voeten droog te kunnen hou­den.

 

Caspar de Robles

De toevoersloot (of tochtsloot) naar de molen is een stuk van het Kolonels­diep. Deze vaar­weg werd in 1571 onder bevel van de Portu­gese kolonel Caspar de Robles aange­legd. Dat was in de tijd van de 80-jarige oorlog met Spanje. Cas­par de Robles wilde een snellere vaarverbinding met Friesland heb­ben. Voor­heen moesten de schepen die richting Frie­sland gingen altijd over de Waddenzee en werden vaak aangevallen door de Watergeu­zen. Het Kolonelsdiep liep vanaf Briltil richting Niekerk-Oldekerk-Sebaldeburen naar de Oude Veenster Vaart en liep door de meren van Oldekerk en Sebaldebu­ren. Het tracé is nu nog goed te volgen. Het traject ­was in die tijd de enige vaar­verbinding tussen Gro­ningen en Friesland.

 

  of  lees verder->